top of page
  • webalarmdirect

Perimeter Security Ireland Solar Park Gillinstown

Dzięki uzbrojeniu w system alarmowy 6,335m ogrodzenia i bramy głównej, alarm.direct zabezpieczył farmę słoneczną Gillinstown.


Projekt dostarcza energię słoneczną z elektrowni fotowoltaicznej o mocy 136MW i został pomyślnie zakończony.Comments


bottom of page