top of page
video-uberwachung-alarm-direct

Ochrona danych

alarm.direct

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne
Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, dzięki którym można Cię osobiście zidentyfikować. Więcej szczegółowych informacji na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych, które znajduje się pod tym tekstem.Gromadzenie danych na tej stronie
Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?
Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora strony internetowej można znaleźć w sekcji "Informacje o administratorze danych" w niniejszej polityce prywatności.


W jaki sposób zbieramy Twoje dane?
Z jednej strony Twoje dane są zbierane przez Ciebie, który je nam przekazujesz. Mogą to być np. dane, które użytkownik wprowadza w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub za Państwa zgodą przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzin strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie w momencie wejścia na tę stronę.Do czego wykorzystujemy Twoje dane?
Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.                                                                                                                           

 

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?
W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę na przyszłość. W pewnych okolicznościach przysługuje Ci również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami w sprawie tego i wszelkich innych pytań dotyczących ochrony danych.Narzędzia analityczne i narzędzia od dostawców zewnętrznych
Podczas odwiedzania tej strony internetowej, Twoje zachowanie podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Dokonuje się tego głównie za pomocą tzw. programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.       

2) hosting i sieci dostarczania treści (CDN)

WIX
Nasza witryna jest hostowana przez Wix.com Ltd, 40 Namal Tel Aviv St, Tel Aviv 6350671, Izrael (dalej: "WIX").

WIX to narzędzie do tworzenia i hostingu stron internetowych. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, WIX jest używany do analizy zachowań użytkowników, źródeł odwiedzin, regionu odwiedzających stronę i liczby odwiedzających. WIX przechowuje w Twojej przeglądarce pliki cookies, które są niezbędne do prezentacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa (niezbędne pliki cookies).

Dane są przechowywane na serwerach WIX w Izraelu. Izrael jest uważany za bezpieczny kraj trzeci pod względem ochrony danych. Oznacza to, że Izrael posiada poziom ochrony danych, który odpowiada poziomowi ochrony danych w Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych firmy WIX: https://de.wix.com/about/privacy.

Korzystanie z WIX odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w tym, aby nasza strona internetowa była prezentowana w sposób jak najbardziej wiarygodny. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili odwołać.Zawarcie umowy o realizację zamówienia
Zawarliśmy z firmą WIX umowę o realizację zamówienia. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że WIX przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.Cloudflare
Korzystamy z usługi "Cloudflare". Dostawcą jest Cloudflare Inc, 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA (dalej "Cloudflare").

Cloudflare oferuje globalnie rozproszoną sieć dostarczania treści z DNS. To technicznie trasuje transfer informacji pomiędzy Twoją przeglądarką a naszą stroną internetową poprzez sieć Cloudflare. Dzięki temu Cloudflare może analizować ruch między Twoją przeglądarką a naszą stroną internetową i działać jako filtr między naszymi serwerami a potencjalnie złośliwym ruchem z Internetu. W tym celu Cloudflare może również używać plików cookie lub innych technologii do rozpoznawania użytkowników Internetu, ale są one wykorzystywane wyłącznie w opisanym tutaj celu.

Korzystanie z Cloudflare wynika z naszego uzasadnionego interesu, jakim jest zapewnienie naszej stronie internetowej możliwie bezbłędnego i bezpiecznego działania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).                    Transfer danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa i ochrony danych w Cloudflare można znaleźć tutaj: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.Zawarcie umowy o powierzone przetwarzanie danych
W celu zapewnienia przetwarzania zgodnego z ochroną danych osobowych zawarliśmy z firmą Cloudflare umowę dotyczącą przetwarzania zamówień.3 Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych
Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, dzięki którym można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i jak je wykorzystujemy. Wyjaśnia też, jak i w jakim celu się to robi.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. przy komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.      

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

alarm.direct Sp. z o.o.

ul. Zbożowa 4a/2  70-753 Szczecin

E-mail: l.dolecka@alarm-direct.plPodmiot odpowiedzialny to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail lub podobnych).Okres przechowywania
O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do czasu, gdy cel ich przetwarzania przestanie obowiązywać. Jeśli przedstawią Państwo uzasadnione żądanie usunięcia danych lub cofną zgodę na ich przetwarzanie, dane zostaną usunięte, chyba że mamy inne prawnie dopuszczalne powody do przechowywania Państwa danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte, gdy powody te przestaną obowiązywać.                                    

Wskazówka dotycząca przekazywania danych do USA

Na naszej stronie internetowej zintegrowane są między innymi narzędzia firm z siedzibą w USA. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane na amerykańskie serwery odpowiednich firm. Zwracamy uwagę, że USA nie jest bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu unijnego prawa ochrony danych. Firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez Ciebie jako osobę, której dane dotyczą, działań prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Państwa dane znajdujące się na amerykańskich serwerach w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.Odwołanie zgody na przetwarzanie danych
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać udzieloną już zgodę. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F RODO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ DEKLARACJI OCHRONY DANYCH. JEŚLI ZGŁOSISZ SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ WAŻNE PRAWNIE UZASADNIONE PODSTAWY PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC TWOICH INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. RODO).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ PÓŹNIEJ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 2 RODO).   

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego
W przypadku naruszenia dóbr osobistych osoby, których dane dotyczą, mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.Szyfrowanie SSL lub TLS
Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.
Informacje, usuwanie i poprawianie
W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do korekty lub usunięcia tych danych. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami w sprawie tego i wszelkich innych pytań dotyczących danych osobowych.Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas weryfikacji masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.

Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.

Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 (1) RODO, należy przeprowadzić wyważenie Państwa i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.  Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być - oprócz przechowywania - przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.4. gromadzenie danych na tej stronie internetowej
Cookies
Nasze strony internetowe wykorzystują tak zwane "ciasteczka". Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym użytkownika. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (cookies sesyjne) lub trwale (cookies trwałe) na Państwa urządzeniu końcowym. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookies pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich samodzielnego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie firm zewnętrznych mogą być również zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym, gdy wchodzą Państwo na naszą stronę (pliki cookie firm trzecich). Umożliwiają one nam lub Tobie korzystanie z określonych usług firmy zewnętrznej (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych). Pliki cookies pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowań użytkowników lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji pożądanych przez użytkownika (funkcjonalne pliki cookie, np. dla funkcji koszyka) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru widowni internetowej) są przechowywane na podstawie art. 6 (1) lit. f RODO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano zgody na zapisywanie plików cookie, zapisywanie danych plików cookie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgodę można w każdej chwili odwołać.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniu plików cookies i zezwalał na pliki cookies tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookies dla określonych przypadków lub ogólnie oraz włączyć automatyczne usuwanie plików cookies przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookies, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

O ile pliki cookie są wykorzystywane przez firmy trzecie lub do celów analizy, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i w razie potrzeby poprosimy o zgodę. Pliki dziennika serwera
Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

typ i wersja przeglądarki

Zastosowany system operacyjny

adres URL odsyłającego

Nazwa hosta komputera dostępowego

Czas żądania serwera

Adres IPDane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu konieczne jest gromadzenie plików dziennika serwera.

Formularz kontaktowy
Jeśli prześlesz nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b RODO, jeśli Państwa żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jeśli została ona zażądana.

Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przez nas przetwarzania Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania danych - pozostają bez zmian.

Zapytanie drogą elektroniczną, telefoniczną lub faksową
Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Państwa zapytania. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Twojej zgody. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b RODO, jeśli Państwa żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jeśli została ona zażądana.

Dane, które przesyłasz nam za pośrednictwem zapytań kontaktowych, pozostaną u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po przetworzeniu Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania danych - pozostają bez zmian.5 Wtyczki i narzędzia
Analityka odwiedzin
Visitor Analytics to prosta usługa analizy strony internetowej, która zbiera ruch na naszej stronie internetowej i ogólne informacje od odwiedzających stronę. Zbieramy dane statystyczne, takie jak strony, które odwiedzający odwiedzają i kiedy, ich przybliżona lokalizacja, gdzie na stronie internetowej lądują jako pierwsi, lub czy pochodzą z określonego odsyłacza, aby poprawić doświadczenie odwiedzających naszą stronę internetową. Jako operator strony internetowej korzystający z Visitor Analytics przetwarzamy informacje o typie urządzenia i rozmiarze/rozdzielczości ekranu naszych odwiedzających, przybliżonej lokalizacji, przeglądarce, systemie operacyjnym, IP, wizytach na stronie, współczynniku odrzuceń, współczynnikach konwersji, lejkach konwersji, średnich sesjach na odwiedzającego, średnich stronach na sesję, średnim czasie trwania sesji, czasie spędzonym na stronie internetowej i preferowanych odwiedzanych treściach strony internetowej. Wszystkie te dane są pseudonimizowane, a Visitor Analytics nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji poszczególnych użytkowników ani dopasowywania danych do dodatkowych informacji o indywidualnym użytkowniku. Nie używamy plików cookies do zbierania tych danych. Zamiast tego używamy tak zwanej technologii odcisków palców, która nie wymaga umieszczania plików cookie, plików ani technologii na Twoim urządzeniu. Fingerprinting opiera się na cechach technicznych Twojego urządzenia i łączy je, aby zidentyfikować Twoje urządzenie jako unikalne i umożliwić wiarygodną analitykę.      Nagrania dla zwiedzających
Nagrania dla odwiedzających to dodatkowa funkcja Visitor Analytics (opisana powyżej), w postaci prostego narzędzia do odtwarzania strony internetowej, które zapisuje w statystykach, gdzie nasi odwiedzający przewinęli i w co kliknęli na naszej stronie internetowej. Możemy zobaczyć te informacje zagregowane w postaci powtórek i tzw. map ciepła lub map interakcji. Zbieranie tych statystyk pomaga nam uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika oraz odtworzyć i poprawić błędy techniczne. Zasadniczo, jako operator strony internetowej, który wykorzystuje rejestry odwiedzających, używamy skrawka kodu śledzącego do zbierania danych o podróży naszych gości na naszych stronach internetowych, które podstrony odwiedzają, co kliknęli, gdzie przesunęli wskaźnik myszy i gdzie przewinęli. Wszystkie te dane są pseudonimizowane, a Visitor Analytics nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji poszczególnych użytkowników ani nie dopasowuje ich do dodatkowych informacji o indywidualnym użytkowniku.

Google Web Fonts
Ta strona używa tzw. czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić teksty i czcionki.

W tym celu przeglądarka, z której korzystasz, musi połączyć się z serwerami Google. Informuje to Google, że Twój adres IP został użyty do wejścia na tę stronę. Korzystanie z Google WebFonts odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitej prezentacji kroju pisma na swojej stronie internetowej. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili odwołać.  Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer używa czcionki standardowej.Więcej informacji o Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq i zapoznać się z polityką prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.Mapy Google
Ta strona korzysta z usługi mapowej Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby móc korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na tę transmisję danych.

Mapy Google są wykorzystywane w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online oraz w celu ułatwienia znalezienia miejsc, które wskazujemy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili odwołać. Transfer danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ oraz https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.6. usługi własne

Postępowanie z danymi wnioskodawców
Oferujemy Ci możliwość ubiegania się o pracę u nas (np. poprzez e-mail, pocztę). W dalszej części informujemy o zakresie, celu i sposobie wykorzystania Państwa danych osobowych zbieranych w procesie aplikacji. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych będzie odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi, a Państwa dane będą traktowane w sposób ściśle poufny.Zakres i cel gromadzenia danych
W przypadku przesłania aplikacji, przetwarzamy związane z nią dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną jest art. 22.1 §5 Kodeksu pracy, art. 6 ust. 1 lit. b RODO (ogólne nawiązanie umowy) oraz - jeśli wyrazili Państwo zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. Twoje dane osobowe będą przekazywane w ramach naszej firmy tylko osobom, które zajmują się przetwarzaniem Twojej aplikacji.  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, przekazane przez Państwa dane zostaną zapisane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie art. 22.1 §5 Kodeksu pracy, i art. 6 (1) lit. b RODO w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych
Jeśli nie będziemy w stanie przedstawić Państwu oferty pracy, jeśli odrzucą Państwo ofertę pracy lub wycofają swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do zachowania przekazanych przez Państwa danych przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacji (odrzucenia lub wycofania aplikacji) na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane zostaną wówczas usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Przechowywanie to służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeśli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub trwającego sporu prawnego), dane zostaną usunięte dopiero wtedy, gdy cel dalszego przechowywania przestanie obowiązywać.

Dłuższe przechowywanie może mieć miejsce również wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. RODO) lub gdy prawne zobowiązania dotyczące przechowywania uniemożliwiają usunięcie.

bottom of page